Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Darbo užmokestis

 

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254  „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

pedagogu darbo apmokejimo tvarkos pakeitimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO

XIII-198

Darželio darbuotojų atlyginimų koeficientai

Eil.Nr. Pareigos V.Pavardė Darbo krūvis Taikomas atlyginimo koeficientas
1 Direktorė Irina Davlidovič 1,0 6,24
2 Vyr. auklėtoja Valentina Čepulionis  1,0 5,0
3 Vyr. auklėtoja Marina Jankovskaja 1,0 5,1
4 auklėtoja Aliona Denisova  1,0 4,34
5 vyr. auklėtoja Žana Staniševskienė  1,0 4,74
6 Meninio ugdymo mokytoja Violeta Sokolovska
0,5 4,34
7 Lietuvių kalbos mokytoja Veslava Žukovskaja-Karvel 0,25 3,18
8 Auklėtojos padėjėja Liucija Sinkevič 1,0 MMA
9 Auklėtojos padėjėja Leokadija Ševiakova 1,0 MMA
10 Auklėtojos padėjėja Danuta Bartosevič 1,0
MMA
11 Dietistė Irena Stasilo 0,5 MMA *
valytoja 0,5 MMA *
12 Ūkvedė Ana Mostovaja 0,5 MMA *
Sandėlininkė 0,5 MMA *
13 Vyr. virėja Irena Ščerbo 1,0 MMA
14 Pagalbinis darbuotojas virtuvėje Jolanta Orlova 0,5 MMA
Skalbėja 0,5 MMA
15 Sargas Stanislava Sinkevič 0,5 MMA
Kūrikas 0,5 MMA
16 Sargas Ivan Mostovoj 1,0 MMA
17 Sargas Genadij Jereminovič 0,5 MMA
Kūrikas 0,5 MMA

*MMA- minimalus mėnesinis atlyginimas