Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Darželio savivalda

Pedagogų taryba
Pirmininkė -direktorė Irina Davlidovič
Nariai: auklėtojos Marina Jankovskaja
Aliona Steckienė
Valentina Čepulionis
Žana Staniševskienė
Meninio ugd. mokytoja Violeta Sokolovska
Lietuvių kalbos mokytoja -Veslava Žukovskaja-Karvel

Metodinis burelis:
Pirmininkė- Marina Jankovskaja
Nariai:auklėtojos Aliona Steckienė
Valentina Čepulionis
Žana Staniševskienė
Meninio ugd. mokytoja Violeta Sokolovska
Lietuvių kalbos mokytoja -Veslava Žukovskaja-Karvel
direktorė Irina Davlidovič

Darželio taryba
Pirmininkė – Jovita Kazakevič
Nariai: Olga Daškevič
Marek Komolibo
Olga Gražulienė
Valentina Čepulionis

Jolanta Orlova

Jevgenija Micko-Siniavskaja

Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė Žana Staniševskienė-darželio auklėtoja
Nariai: Valentina Čepulionis-darželio auklėtoja
Evelina Dovgialo-darželio sveikatos priežiūros darbuotoja

Inventorizacijos, turto priemimo ir nurašymo, labdaros/paramos
priėmimo  komisija:

Komisijos pirmininkas –   Irena Stasilo, darželio valytoja
Komisijos nariai- Žana Staniševskienė, auklėtoja

Veslava Žukovskaja -Karvel, Lietuvių kalbos mokytoja 

Jolanta  Orlova, skalbėja
Liucija Sinkevič, auklėtojos padėjėja