Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Darželio savivalda

Pedagogų taryba
Pirmininkė -direktorė Irina Davlidovič
Nariai: auklėtojos Marina Jankovskaja
Svetlana Kozlovskaja
Valentina Čepulionis
Žana Staniševskienė
Meninio ugd. mokytoja Violeta Sokolovska
Lietuvių kalbos mokytoja -Veslava Žukovskaja-Karvel

Metodinis burelis:
Pirmininkė- Marina Jankovskaja
Nariai:auklėtojos Svetlana Kozlovskaja
Valentina Čepulionis
Žana Staniševskienė
Meninio ugd. mokytoja Violeta Sokolovska
Lietuvių kalbos mokytoja -Veslava Žukovskaja-Karvel
direktorė Irina Davlidovič

Darželio taryba
Pirmininkė – Jovita Kazakevič

Sekretorė: Olga Gražulienė
Nariai: Greta Bujko
Marek Komolibo
Valentina Čepulionis

Jevgenija Micko-Siniavskaja

Jolanta Orlova

 

Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė Žana Staniševskienė-darželio auklėtoja
Nariai: Valentina Čepulionis-darželio auklėtoja
Viloleta Sidabrienė-darželio sveikatos priežiūros darbuotoja

Inventorizacijos, turto priemimo ir nurašymo, labdaros/paramos
priėmimo  komisija:

Komisijos pirmininkas –   Violeta Sidabrienė, darželio dietistė
Komisijos nariai-Irena Ščerbo, lopšelio-darželio vyr. virėja;

Liucija Sinkevič, lopšelio-darželio auklėtojos padėjėja;

Svetlana Kozlovskaja, lopšelio-darželio auklėtoja.