Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Darželio dirėktoriaus veiklos ataskatos

lopšelio-darželio direktorės  2021 m. ataskaita

2018 veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2016m. veiklos ataskaita

2015 m. veiklos ataskaita

Lopšelio-darželio direktorės 2019 m. veiklos ataskaita.

Lopšelio-darželio dirėktorės 2020 m. veiklos ataskaita