Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Trumpa istorija

Zavišonių lopšelis-darželis  „Varpelis“ buvo įsteigtas 1977m. Šalčininkų rajono Žemės ūkio technikos įmone. 1978m. darželis buvo perkeltas Šalčininkų seniūnijos valdžiai, o 1995 perkeltas Šalčininkų rajono švietimo skyriaus valdžiai. Iš pradžių darželyje veikė 4 grupės, jas lankė daugiau nei 90 vaikų. 2001 m. darželyje sumažėjo vaikų skaičius ir buvo sumažinti etatai. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. darželyje  vėl veikia 4 grupės. Šiuo metu darželį lanko 62 vaikai. Zavišonių darželis yra dvikalbis – lenkų ir lietuvių akulėjimo kalba.
Darželyje dirba kvalifikuotas personalas, estetiška lauko ir vadaus aplinka,sudaromos ko palankiausios sąlygos visapusiškam vaiko ugdymuisi.