Zavišonių lopšelis-darželis  „Varpelis“ buvo įsteigtas 1977m. Šalčininkų rajono Žemės ūkio technikos įmone. 1978m. darželis buvo perkeltas Šalčininkų seniūnijos valdžiai, o 1995 perkeltas Šalčininkų rajono švietimo skyriaus valdžiai. Iš pradžių darželyje veikė 4 grupės, jas lankė daugiau nei 90 vaikų. 2001 m. darželyje sumažėjo vaikų skaičius ir buvo sumažinti etatai. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. darželyje  vėl veikia 4 grupės. Šiuo metu darželį lanko 62 vaikai. Zavišonių darželis yra dvikalbis – lenkų ir lietuvių akulėjimo kalba.
Darželyje dirba kvalifikuotas personalas, estetiška lauko ir vadaus aplinka,sudaromos ko palankiausios sąlygos visapusiškam vaiko ugdymuisi.

2023 metų rugsėjo 8 diena.
Lopšys, užauginęs ne vieną mūsų vietovės kartą- Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“ savo istoriją pradėjo dar tolimais ( na, gal ir ne tokiais tolimais) 1977 metais. Darželio pradininkų tapo – Šalčininkų rajono Žemės ūkio technikos įmonė. O jau 1978 metais darželis buvo perduotas Šalčininkų seniūnijos valdžiai, su kuria, kūrė bendrą buitį iki 1995 metų. Bet pasikeitus situacijai, 1995 metais rado savo prieglobstį po Šalčininkų rajono švietimo skyriaus sparnu, po kuriuo gyvuoja iki šių dienų. Atlaikėm įvairius laikus, taikiai gyvenom su visomis organizacijomis, kurioms buvome pavaldūs, auginome ir auginame nuostabius vaikus. Laiko perspektyvoje matome savo darbo rezultatus : gerus, rimtus, sąžiningus, protingus, užaugusius savo auklėtinius. Kuriame ateitį, tikime nauja karta. Tad, jeigu nori pamatyti, kiek kvanktelėjusias, nerimastingas, bet su neblogu IQ lygiu mokytojas, išgirsti Zavišonių ežero undinių dainas, beržų ošimą, pamatyti jų žalumoje bruzdančias fėjas, nukeliauti į dinozaurų laikus, atrasti žinių lobį, tada būtinai susidraugauk su mumis. Tau patiks, mes pažadame. Nes laikas keičia daugybę dalykų, tik ne mūsų meilę vaikams.
( už nuotrauką dėkojame mūsų lopšyje liūliuotam ir užaugintam, nuostabiam žmogui- Romualdui Vrublevskiui)
x