https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

Eil.Nr. Pareigos V.Pavardė Darbo krūvis Taikomas atlyginimo koeficientas
1 Direktorė Irina Davlidovič 1,0 8,0
2. Vyr. auklėtoja Valentina Čepulionis 1,0 8,05
3 Vyr. auklėtoja Marina Jankovskaja 1,0 8,57
4 auklėtoja Svetlana Kozlovskaja  1,0 6,94
5 vyr. auklėtoja Žana Staniševskienė  1,0 7,67
6 auklėtoja Violeta Sokolovska
0,75 7,45
7 Lietuvių kalbos mokytoja Veslava Žukovskaja-Karvel 0,25 7,45
8 Auklėtojos padėjėja Liucija Sinkevič 1,0 4,5
9 Auklėtojos padėjėja Leokadija Ševiakova 1,0 4,5
10 Auklėtojos padėjėja Jelena Kozlovskaja 1,0
4,3
11 Dietistė Violeta Sidabrienė 0,5 4,2
valytoja 0,5 MMA *
12 Ūkvedė-sandėlininkė Lilija Leščynska 1,0 4,7
 13 Auklėtojos padėjėja  Ana Pilžis 1,0 4,2
13 Vyr. virėja Irena Ščerbo 1,0 4,5
14 Pagalbinis darbuotojas virtuvėje Jolanta Orlova 0,5 MMA
Skalbėja 0,5 MMA
15 Sargas Valentin Michalkevič 0,5 MMA
Kūrikas 0,25 MMA
16 Sargas Gintaras Strazdas 1,0 MMA
17 Sargas Genadij Jereminovič 0,5 MMA
Kūrikas 0,25 MMA

*MMA- minimalus mėnesinis atlyginimas

x