Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

  • MB „Duomenų sauga“
  • El. p. dap@duomenu-sauga.lt
  • Tel. nr. +370 67243319
  • Duomenų valdytojo kontaktai:
  • Šalčininkų r. Zavišonių  lopšelis-darželis „Varpelis“
  • Visinčios g. 8, LT-17265, Zavišonių k.,  Šalčininkų r.
  • El. p. zavisonys@gmail.com
  • Tel. nr. 838032230

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimosi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais arba paštu pateikiant duomenų valdytojo adresu. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

x