MISIJA

Bendradarbiaujant su šeima dėti pagrindus sveikai, iniciatyviai, intelektualiai, dorai asmenybei, žadinti ir puoselėti vaiko kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo gebėjimus, polinkius ir visuminę asmens raidą, paruošti vaiką mokyklai.

FILOSOFIJA

Vaikas – asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas. Ugdoma laisva, kūrybinga asmenybė, siekiama įvairiapusių vaiko kompetencijų (vertybinių nuostatų, gebėjimų, patirties) ugdymo. Kiekvienas vaikas priimamas toks, koks jis yra, gerbiamas jo individualumas.

x