Auklėtojos: Valentina Čepulionis, Violeta Sokolovska
Aukletojos padėjėja Leokadija Ševiakova

 

Vietų skaičius grupėje –16

Laisvų vietų – 0

 

x