Darželio taryba- aukščiausia mokyklos savivaldos institucija
 • Pirmininkė: Svetlana Kozlovskaja
 • Pavaduotoja ;Aliona Kovger
 • Sekretorė: Jolanta Jakšina
 • Nariai: Dovilė Veršelytė, Jevgenija Micko-Siniavskaja, Ana Pilžis

Mokytojų taryba-  mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems klausimams spręsti

 • Pirmininkė: Irina Davlidovič
 • Sekretorė: Svetlana Kozlovskaja
 • Nariai: Žana Staniševskienė, Marina Jankovskaja, Valentina Čepulionis, Aliona Steckienė, Veslava Žukovskaja-Karvel, Violeta Sokolovska, Alicija Ruselevič, Olga Zinevič
Metodinis būrelis-  nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius
 • Pirmininkė; Marina Jankovskaja
 • Sekretorė: Svetlana Kozlovskaja
 • Nariai:Žana Staniševskienė, Valentina Čepulionis, Aliona Steckienė, Veslava Žukovskaja-Karvel, Violeta Sokolovska, Alicija Ruselevič, Olga Zinevič, Irina Davlidovič
Vaiko gerovės komisija – rūpinasi  vaikui saugią ir palankią mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Pirmininkė: Žana Staniševskienė
 • Sekretorė: Alicija Ruselevič
 • Nariai: Violeta Sokolovska, Violeta Sidabrienė
x