Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje  apskaičiuojamas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-1174 patvirtintu “Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašu” ir mokamas per e. bankininkystę arba pašto skyriuje. Mokestis už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki 15 dienos sekančio mėnesio.

Atlikdami mokėjimą, prašome nurodyti vaiko tabelio numerį, grupės numerį, vardą ir pavardę.

 

Mokestis už paslaugas

 

x