Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Vizija, misija

Vizija
Aktyvi ir atvira kaitai, nuolat besimokanti švietimo  įstaiga, vykdanti visiems vaikams prieinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kartu su šeima kuria saugią, sveiką, vaikų savarankiškumą bei aktyvumą skatinančią aplinką, užtikrinanti sąlygas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui, vykdanti tikslinius vaikų sveikatos stiprinimo projektus.

 

Misija
Bendradarbiaujant su šeima dėti pagrindus sveikai, iniciatyviai, intelektualiai, dorai asmenybei, žadinti ir puoselėti vaiko kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo gebėjimus, polinkius ir  visuminę asmens raidą, paruošti vaiką mokyklai.