Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Teisinė informacija

Altyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas.

Vidaus kontrolės įgyvendinimas Šalčininų r. Zavišonių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ tvarkos aprašas

ELEKTRONINIO-DIENYNO-TVARKYMO-NUOSTATAI

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VARPELIS  NUOTOLINIO MOKYMO (si) TVARKA

 

DĖL DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ TVARKOS APRAŠAS

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio Varpelis darbuotojų darbo nuotolinių būdu tvarka

 

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“  vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas  kasdienio įstaigos  lankymo apskaitos  tvarka

 

SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) OMIKRONO PREVENCIJOS PLANAS