Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Teisinė informacija

 

Vidaus kontrolės įgyvendinimas Šalčininų r. Zavišonių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ tvarkos aprašas

ELEKTRONINIO-DIENYNO-TVARKYMO-NUOSTATAI

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VARPELIS  NUOTOLINIO MOKYMO (si) TVARKA

 

DĖL DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ TVARKOS APRAŠAS

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio Varpelis darbuotojų darbo nuotolinių būdu tvarka

 

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“  vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas  kasdienio įstaigos  lankymo apskaitos  tvarka

 

TVARKA DĖL ATLYGINIMO DIDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE

 

SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS