Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Teisinė informacija

Pirkimų tvarkos taisyklės

 

Altyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašas.

Vidaus kontrolės įgyvendinimas Šalčininų r. Zavišonių lopšelyje-darželyje „Varpelis” tvarkos aprašas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ELEKTRONINIO-DIENYNO-TVARKYMO-NUOSTATAI

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VARPELIS  NUOTOLINIO MOKYMO (si) TVARKA

 

DĖL DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS” TVARKOS APRAŠAS

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio Varpelis darbuotojų darbo nuotolinių būdu tvarka

 

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis”  vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas  kasdienio įstaigos  lankymo apskaitos  tvarka

 

SPRENDIMAS DĖL ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VARPELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ŠALČININKŲ R. ZAVIŠONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) OMIKRONO PREVENCIJOS PLANAS