Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

BENDRADARBIAVIMAS

2015 m. lapkričio 18 d. Zavišonių Lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogai svečiavosi Jašiūnų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Buvo pravestas bendras metodinis pasitarimas tema „ Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogai jau 2 mokslo metus dirba pagal naują ugdymo metodiką. Jie pasidalijo savo patirtimi planavimo, vaikų pasiekimų vertinimo srityse.