Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Projekt Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

 

 

 

 

W kwestii realizacji IX etapu projektu doposażenia przedszkoli i grup przedszkolnych przy szkołach w 2022, przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie ze Środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymaliśmy kwotę w sumie 2234,35 Eur. Zawdzięczając temu projektu nabyliśmy różnego rodzaju gry edukacyjne – planszowe i towarzyskie które są niezbędne do celów kształcących, diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych.Rozwój wszechstronny wywiera wielki wpływ na proces nauczania i wychowania. Aby należycie przygotować swoich wychowanków do życia we współczesnym, rozwijającym się świecie, przedszkole musi wspomagać proces kształcenia różnymi środkami dydaktycznymi. A także zawdzięczając projektu nabyliśmy tubę sensoryczną, która jest świetnym sposobem na uspokojenie dzieci, pomocą w koncentracji. Ponieważ jest to dla nas pytaniem aktualnym, w realizacji Państwowego projektu integracji, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Składamy serdeczne podziękowania naszym Partnerom za dotychczasowe udzielone wsparcie rzeczowe.

Įgyvendinant projekto, kurį organizavo „Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ” devintąjį etapą, darželių ir priešmokyklinių grupių modernizavimas 2022-ais metais, gavome materialinę paramą- 2234.35 Eur. Realizuojant projektą įsigijome daug edukacinių žaidimų ir kanceliarinių priemonių , kuriuos panaudosime edukaciniais, diagnostiniais, profilaktiniais ir terapiniais tikslais. Norėdamas tinkamai paruošti savo ugdytinius gyvenimui šiuolaikiniame, besivystančiame pasaulyje, darželis ugdymo procesą turi paremti įvairiomis mokymo priemonėmis. Be to, projekto dėka įsigijome sensorinį vamzdį, kuris puikiai nuramina vaikus ir padeda susikaupti.Tai šiuo metu mums aktualus klausimas, įgyvendinant Valstybinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukties į bendrąjį udgymą, projektą. Esame dėkingi mūsų partneriams už ilgalaikę paramą ir galimybę kartu puoselėti vaikų kūrybiškumą, įgyvendinant bendras užduotys.