Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus - iš dalies vaikas. - A. Šopenhaueris.

Projektas „Pagalba lenkams rytuose“

 

Džiaugiamės, kad tęsiant nuolatinį bendradarbiavimą su fondu „Pagalba lenkams rytuose“, mūsų darželis gavo finansinę paramą, iš viso 1827,60 Eur pagal sytartį Nr.3/771 / Edu / 2021m. vykdomo 2021 metais projekto „Darželių ir darželių grupių su lenku  kalbos ugdymu, einamosios veiklos parama Lietuvoje“ .Sudarius sutartį pedagogų kolektyvas ir tėvai susipažino su sutarties turiniu ir aptarė visus mūsų darželio poreikius. Priėjome prie bendros nuomonės, kad ikimokyklinio ugdymo tikslas – palaikyti bendrą vaiko raidą. Pandemijos metu mūsų laukė naujas iššūkis, o visų pirma – vaikų fizinis aktyvumas, kuris akivaizdžiai sumažėjo, nors visiškai neišnyko. Didelį vaidmenį neigiamoje šio veiksnio dinamikoje suvaidino ne tik karantinas, bet ir tas faktas , kad darželis nedisponuoja laisvu plotu sporto salės įrengimui. Neabėjotina , kad fizinis aktyvumas yra nepakeičiamas kiekvieno žmogaus gyvenimo elementas, jis ypač svarbus vaikams ir paaugliams. Be to aktyviausiai  taikomas mažiems vaikams iki 3 metų, ikimokyklinio, ankstyvojo mokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Judėjimas yra pagrindinis vystymosi procesų teisingumo veiksnys bei sumažina daugelio ligų riziką suaugus. Todėl nutarta, kad skirtomis paramos lėšomis bus perkamas sporto inventorius, kurio pagalba darželio lauko teritorijoje bus organizuota aktyvaus judėjimo zona, nes suprantame judėjimo ir buvimo lauke svarbą mažo vaiko raidai. Ši įranga leidžia dirbti judesių stimuliavimo srityje  kuri lavina ne tik raumenis, bet ir protą bei psichiką. Tai suteikia erdvės, laiko, kūno pusiausviros vystymo galimybę, akių-rankų koordinacijos patyrimų, paaštrina regos ir klausos pojūtį. Judėdami vaikai susipažįsta su naujomis erdvėmis ir jų ribomis ne tik fizinės, bet ir socialinės aplinkos atžvilgiu. Gautos lėšos mums labai padėjo tenkinant būtinus darželio poreikius. Todėl visas pedagogų kolektyvas, tėvai ir vaikai dėkoja „Pagalba lenkams rytuose“ fondui už pagalbą ir materialinę paramą, bei laiku patikrintą nuoširdų bendradarbiavimą.

Cieszymy się, że przedłużając współpracę z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole otrzymało  wsparcie finansowe w sumie 1827,60 EUR, wegług umowy nr 3/771/Edu/2021 projektu „Wsparcie bieżącej działalnosci przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie” realizowanego w roku 2021.Po zawarciu umowy, grono pedagogiczne oraz rodzice zapoznali się z treścią zawartej umowy i wspólnie omówili wszystkie potrzeby naszego przedszkola. Przyszliśmy wspólnej opinii iż celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. W trakcie pandemii spotkaliśmy sie z nowym wezwaniem, a przede wszystkim- aktywność fizyczna dzieci, która wyraźnie spadła, choć nie zanikła w zupełności. Nie małą rolę w negatywnej dynamice danego czynnika, miała nie jedynie kwarantanna, ale i taki fakt, jak brak sali sportowej w przedszkolu. A przecież wiadomo, że aktywność fizyczna stanowi niezbędny element życia każdego człowieka, jest szczególnie ważna w przypadku dzieci i młodzieży. Dotyczy małych dzieci do 3 r.ż., dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. Ruch jest kluczowym czynnikiem warunkującym prawidłowość procesów rozwojowych oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu schorzeń w wieku dorosłym. Postanowiono więc, że wydzielone środki wsparcia wykorzystane będą do nabycia sprzętu sportowego, który będzie rozmieszczony na terenie placówki. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest ruch i przebywanie na świeżym powietrzu dla rozwoju małego dziecka, więc w ten sposób stworzymy umowy do zajęć sportowych wychowankom naszego przedszkola na porwórku. Sprzęt ten pozwala na pracę w zakresie pobudzania ruchu, który trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę. Dostarcza doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu własnego ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł 4 wzroku i słuchu. Dzieci w ruchu poznają nowe przestrzenie i jej granice, nie tylko w rozumieniu otoczenia fizycznego, lecz także społecznego.Otrzymane środki bardzo pomogły nam w realizacji niezbędnych potrzeb przedszkola, gdyż nasza placówka dysponuje tylko niewielkim budżetem, którego nieraz nie wystarcza na wszystkie potrzeby edukacyjne. W związku z tym, całe grono pedagogiczne, rodzice oraz dzieci serdecznie dziękują Państwu za pomoc i wsparcie materialne.